/ 1427
 

          

Ana Sayfa Dernek Muhtarl�k �yeler Sizden Gelenler �leti�im Dini Bilgiler
           
    ��erik
 � ANA SAYFA
 � V�DEOLAR
 � OYUNLAR
 � Karaa�a�ta ��retmen
 � DEDE �ALISI
 � 2005 Ramazan Foto�raflarlar�
 � K�r�kkale T�rk�s�
 � Anadolu"ya
 � Bu zaman�n illeti
 � Bizim K�ylere I-II
 � Bir K�y D�n���
 �Yerel Bas�nda Derne�imiz
 �

Ziyaret�i Defteri
 � Ziyaret�i Defteri

 �
    Katk�da Bulunun.
K�y�m�zle �lgili Haber ve Resimleri dernek@karaagac.org.tr adresine mail atabilirsiniz


    Haber Grubu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIRIKKALE KARAA�A� K�Y� RESM� �NTERNET S�TES�

KARAA�A� K�Y� SOY�S�MLER�
RES�MLER� B�Y�TMEK ���N �ZER�NE TIKLAYINIZ.
         

         

 
KARAA�A� K�Y�

 Haberler    


Derler ki ;"Havas�ndan m� , suyundan m� bilinmez , bu k�y�n u�aklar� hep �al��kan olur"... T�m ��retmen ve ��rencilerimize karne tatilinde ba�ar�lar diliyoruz.

Muharrem ay� ve A�ure g�n�n�z m�barek olsun


Emektar ��retmenimiz �zeyir G�KALP'in Han�m� Nagehan G�KALP 27/11/2006 g�n� tedavi g�rd��� �bn-i Sina Hastanesinde vefat etmi�tir . Merhumeye rahmet , kalanlar�na ba�sa�l��� diliyoruz.

K�r�kkale �li Dam�zl�k Koyun Yeti�tiricileri Ba�kan� Mehmet K�r�at ULUSOY ve Ba�kan Yard�mc�s� Nuri BABADA�'a ba�ar�lar Dileriz.

L�bnanda g�rev yapacak T�rk Askeri Birli�inde terc�man olarak g�revlendirilen Ast.Kd.���. Veli BABADA�'a yeni g�revinde ba�ar�lar diliyoruz.

  2006 �SYM de ba�ar�l� olan  gen�lerimizi tebrik eder, ba�ar�lar�n�n devam�n� dileriz.

  G�kalpler Yard�mla�ma ve Dayan��ma Derne�i 9. Geleneksel Piknik ve Kermes Toplant�s� 20 A�ustos 2006 Pazar G�n� Eki�ce"de Yap�ld�

  Merhum Terzi Mehmet Dedenin (�nver) Han�m� Emine �nver 12/07/2006 G�n� Vefat Etmi�tir.


 ��retmenlerimizin ��retmeni Halil AVCI 'n�n o�lu Halis AVCI 22/06/2006 g�n� d�nyaevine girmi�tir. AVCI ve KAFKAS ailelerine saadetler diliyoruz.


 

 Flash Haber     

 Linkler    

 
 
free web site hit counter
 
S�TEM�Z�N DAHA YARARLI OLMASI ���N KATKILARINIZI BEKL�YORUZ...
 
 
 

WebTasar�m:Musa ULUSOY Mali M��avir Ankara


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.